La versió del navegador o dispositiu que esteu utilitzant no permet visualitzar correctament el servei per a mòbils de Rodalies de Catalunya. Cal que actualitzeu el navegador o dispositiu, o bé instal·leu un altre navegador Opera Mini 4.x o superior.